Basın Yayın Komisyonu

BASIN, YAYIN TANITIM SOSYAL FAALİYETLER ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU

 

Komisyonun Vizyonu: SOSİAD’ın basın ve yayınla yurt içi ve yurt dışı ilişkilerini düzenlemek. Web sitesinin güncellemesini yapmak. Sosiad üyeleri arasında dayanışma sağlayan eğitimsel ve sosyal ativiteler düzenlemek. Derneğe yeni üye kazandırmak.Fuarlardan destek almak. Dernekle ilgili tanıtım çalışmalarında bulunarak yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı derneklerle koordinasyonu sağlamak. Üyelerimizi uluslararası sektörel gelişmelerden haberdar etmek. Yurt dışında derneği temsil etmek.

 

Komisyonumuz 6 üyeden oluşmaktadır.

 

Buğra Alp BULDUR

Ayhan KILIÇ

Şenol KAĞITÇI

Barış ÖZBEK

Hüseyin KEÇE