Basın-Yayın, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Komisyonun Vizyonu: SOSİAD’ın basın ve yayınla yurt içi ve yurt dışı ilişkilerini düzenlemek. Web sitesinin güncellemesini yapmak. Sosiad üyeleri arasında dayanışma sağlayan eğitimsel ve sosyal ativiteler düzenlemek. Derneğe yeni üye kazandırmak. Fuarlardan destek almak. Dernekle ilgili tanıtım çalışmalarında bulunarak yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı derneklerle koordinasyonu sağlamak. Üyelerimizi uluslararası sektörel gelişmelerden haberdar etmek. Yurt dışında derneği temsil etmek.

Komisyonumuz 7 üyeden oluşmaktadır.

  • Ayhan KILIÇ                     Başkan
  • Ümran YAVUZ                  Başkan Yardımcısı
  • Buğra Alp BULDUR
  • Eser Burak ERGEZEN
  • Hayati CAN
  • Mustafa KÖSEOĞLU
  • Ayfer Altun UZUNYOL