Basın-Yayın, Tanıtım, Sosyal Faaliyetler ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Komisyonun Vizyonu: SOSİAD’ın basın ve yayınla yurt içi ve yurt dışı ilişkilerini düzenlemek. Web sitesinin güncellemesini yapmak. Sosiad üyeleri arasında dayanışma sağlayan eğitimsel ve sosyal ativiteler düzenlemek. Derneğe yeni üye kazandırmak. Fuarlardan destek almak. Dernekle ilgili tanıtım çalışmalarında bulunarak yurt içi ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak. Yurtiçi ve yurtdışı derneklerle koordinasyonu sağlamak. Üyelerimizi uluslararası sektörel gelişmelerden haberdar etmek. Yurt dışında derneği temsil etmek.

Komisyonumuz 5 üyeden oluşmaktadır.

  • Hayati CAN
  • Ayhan KILIÇ
  • Akın YURTSEVER
  • E.Burak GEZEN
  • Buğra Alp BULDUR