Duyurular

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair T..

20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğ için tıklayınız. ..

  • 23 Kasım 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/5..

20 Mayıs 2016 tarihli ve 29717 sayılı Resmi Gazete'de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2006/5 yayımlanmıştır. Tebliğ için tıklayınız

  • 23 Kasım 2019

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme..

Bilindiği üzere, 22/5/2012 tarih ve 28300 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak  yürürlüğe giren “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği”nin uygulaması esnasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, ülkemizde elektronik ..

  • 23 Kasım 2019

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik

15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete'de Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik için tıklayınız

  • 23 Kasım 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25)

20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/25) yayımlanmıştır. Tebliğ için tıklayınız

  • 23 Kasım 2019

5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuru..

20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de 5544 Sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme Kuruluşlarının Gerçekleştireceği Sınavlarda Başarılı Olan Kişilerin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav Ücretleri..

  • 23 Kasım 2019

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 20..

20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete'de Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/3) yayımlanmıştır. Tebliğ için tıklayınız

  • 23 Kasım 2019

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2015/13 (Fancoil)

10 Mayıs 2015 tarihli ve 29351 sayılı Resmî Gazete'de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2015/13 yayımlanmıştır. Önleme tabi ürün 8415.83.00.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “diğerleri (belirli salon..

  • 23 Kasım 2019
c