11. OZON PANELİ

10 Kasım 2010

Ülkemizin 19 Aralık 1991 tarihinde taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların izlenmesi, koordinasyonu ve ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretim ve tüketimlerinin kontrol altına alınarak, bir takvim çerçevesinde aşamalı olarak kullanımlarına son verilmesi çalışmalarının Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleşmektedir Bu kapsamda Montreal Protokolüne uyum sağlamak üzere Türkiye Ülke Programı ve Ulusal Ozon Politikasının Bakanlıkça her yıl belirli aralıklarla düzenlenmekte olan Ozon Paneli toplantıları ile yön kazanmaktadır.

Bu yıl düzenlenecek olan 11.Ozon Paneli 25 Kasım 2010 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Orhan Öcalgiray Salonunda gerçekleşecektir.

Gündem için TIKLAYINIZ.