Klima Satışları %4 Artışla 115.8 Milyar $'a yükseldi.

29 Kasım 2019

İngiltere merkezli pazar danışmanlığı kuruluşu BSRIA, küresel klima pazarının bu yıl %4'lük bir büyüme göstererek 115,8 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.
Tüm ürün segmentlerindeki satışların arttığı bildirilirken, split klima segmentindeki büyüme, ortalama %4 oranının biraz üzerinde oldu. Chillerler ve çatı üniteleri ciro bazında %3'ün altında, daha mütevazı bir büyüme kaydetti.

Amerika, küresel iklimlendirme sektöründeki büyümeye en büyük katkı sağlayan ülke oldu ve %5 ile dünya ortalamasının üzerine çıkarken, bunu %4,5 ile MEIA (Ortadoğu, Hindistan, Afrika) bölgesi izliyor. Hem Asya Pasifik hem de Avrupa pazarları, sırasıyla %4 ve %3'lük büyüme kaydetti.
Brezilya ve ABD sırasıyla %7 ve %6 büyümeye kaydederek dünya klima pazarının büyüme trendini başarıyla yansıttı. ABD'deki satışları, konut dışı uygulamalarda çok küçük bir büyümenin aksine, konut sektöründen gelen talebin artışı tetikledi. Arjantin ve Meksika'da, ekonomilerindeki sorunlardan, para amortismanı, yükselen faiz oranları ve keskin biçimde azalan inşaat faaliyetlerinden olumsuz etkilendi.

Çin Hız Kesti

Küresel pazarın %50'sinden fazlasını oluşturan Asya Pasifik, farklı büyüme oranlarına sahne oldu. Bunun istisnası, yeni yasal düzenlemelerle gelen katı kredi koşullarının etkisiyle konut segmentindeki önemli bir yaşandığı ve adet bazında %2 oranında bir düşüş görmesi beklenen Avustralya. Dünyanın en büyük AC pazarı olan Çin'deki büyüme, 2018'de %9'dan %4'e geriledi. Bu, büyük ölçüde tekli split pazarının hız kesmesinden kaynaklandı.
Buna karşılık, Filipinler pazarının 2018'deki %9'luk bir büyümenin ardından 2019 yılı için %14 oranında büyümesi beklenmektedir. Çok olgun bir pazar olmasına rağmen, Japonya'daki AC satışları, bölgesel bazda, Olimpiyatlar ve Rugby Dünya Kupası tarafından güdülenen split ve soğutma gruplarına talep artışı ile beraber %4 değerine yakın bir artış kaydetti. Bölgedeki en büyük üçüncü pazar olan Güney Kore’nin, AC konut segmentinde küçük de olsa bir ilerleme göstererek, pazar hacmini %2,7 oranında artırması beklenmektedir.

İtalya ve Fransa iklimlendirme pazar hacmi %12 oranında artış gösterdi.

Avrupa AC pazarının, 2019'da, Türkiye ve İngiltere dışında bölgedeki tüm ülkelerin olumlu bir şekilde performans göstermesiyle %3,4 oranında büyümesi beklenmektedir. Avrupa’da, İtalya ve Fransa’daki en büyük iki AC pazarının %12’lik parlak bir artış gösterdiği, İspanya ve Almanya’nın bölgesel ortalamaya paralel bir şekilde ilerlediği bildiriliyor.

İtalya'da pazar, büyük konut pazarından kaynaklanan tekli ve multi split satışlar tarafından yönlendirilmeye devam etti. Fransa'da, sıcak hava koşullarına ek olarak, büyümekte olan yeni bir konut piyasasının, R32'nin değişimi ve kurulu sistemlerin, eski AC ünitelerinin değiştirme ihtiyacının, split satışlarını %15 artırdığı söyleniyor.
Türkiye ve daha küçük bir ölçüde İngiltere, Avrupa’daki AC piyasalarının sağlıklı bir şekilde performans göstermesinin karşıtı bir görünüm sergiledi. Türkiye pazarı seçimlerden, siyasi koşullardan ve bunların neticesinde Türk lirasının değer kaybından ve enflasyondan etkilendi.

İngiltere'de, inşaat ruhsatlarındaki yavaşlamaya rağmen, splitler ve VRF piyasasının BSRIA'nın “mevcut kötü ekonomik çevre” olarak tanımladığı koşullar karşısında umulandan daha esnek olduğu kanıtlandı. Konut sektöründe şu anda mini VRF'ye daha ucuz bir alternatif olarak multi splitlerin satışlarının arttığı, ancak soğutucu pazarında ise düşüş kaydedildiği belirtiliyor. Ticari ofis piyasasının kötü performans gösterdiği ve otellere yapılan satışların da güçlü olmadığı bildiriliyor. Split klima pazarının toplam hacminin %4 civarında artması beklenirken, soğutucular piyasasında bu yıl %3 civarında bir düşüş bekleniyor.

Orta Doğu’da düşük performans

Orta Doğu'daki en büyük AC pazarlarından biri olan Suudi Arabistan'ın adet bazında %2 civarında büyümesi, ancak yapılan sözleşmelerde %3 oranında daralması beklenirken, Birleşik Arap Emirlikleri piyasası stabil kalıyor. Suudi Arabistan'da chiller pazarı birkaç yıldır düşük performans gösteriyor ve bu, büyük ölçekli özel ve kamu projelerindeki ve genel olarak inşaat sektöründeki kilitlenmeden kaynaklanıyor. Benzer bir durum, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın devlet gelirlerini etkilediği, devlet harcamalarında ve yatırımlarında düşüşe neden olduğu ve inşaat sektörünü de etkilediği BAE'de de yaşanıyor. Split satışları sabit kalırken, soğutucu satışları %2 düşüş gösterdi.

Hindistan'ın olağanüstü bir performans gösterdiği bildiriliyor. BSRIA, Hindistan'ın orta sınıfın ve kentleşmenin artışına parale yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle, kurulu AC ünitelerinin sayısı bakımından lider ülke grubuna katılmasını bekliyor. Split satışlarının bu yıl neredeyse %10 artacağı, soğutma grubu pazarının da sanayi, turizm ve ulaşım altyapısının önemli faktörler olması nedeniyle yılı %7 artışla kapatması bekleniyor.