SOSİAD’ın VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Ocak’ta Yapılacak

27 Ocak 2020

SOSİAD Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 13:00’de dernek merkezinde (Hüseyinağa Mah. Tarlabaşı Bulvarı No:61 Kat:1 Ofis:2 Beyoğlu – İstanbul) aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Gerekli yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 13:00’de Elite World Hotel’de (Şehit Muhtar Cad. No. 42 Taksim – İstanbul) çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

VIII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve yoklama,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına tutanaklara imza atma yetkisinin verilmesi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakeresi, komisyonların sunumu.
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası.
6. Tüzük Değişiklikleri.
7. Aidat Borçları.
8. 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak giriş ve yıllık aidatın belirlenmesi .
9. 2020/2021 yılları tahmini bütçesinin görüşülerek onaylanması, bütçe fasılları arasında aktarım yetkisinin Yönetim Kuruluna       
    verilmesi.
10. Derneğe taşınmaz satın alınması ve borçlanma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi.
12. Dilek ve temenniler.
13. Kapanış.