Son Haberler

SOSİAD, Demonstrasyon Projesinin İlk Tematik Toplantısını İzmir’de Gerçekleştirdi

 

SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler” başlıklı UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) Demonstrasyon Projesi kapsamında ilk tematik toplantısını, 5 Kasım Salı günü İzmir Swiss Otel Büyük Efes’te öğrenciler, akademisyenler, üreticiler, son kullanıcılar, satış sonrası hizmet firmaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

 

 

SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş açılış konuşmasında; proje kapsamındaki toplantının, farklı ticari ve endüstriyel soğutma sistemlerinde mevcut soğutkanların çevre dostu alternatifleri ile değiştirilerek sonuçlarının yapılan test ve ölçümlerle değerlendirilmesi, son kullanıcılar ve sektörle etkin biçimde paylaşılması yönündeki ilk toplantı olduğunu belirtti. Karakuş, bu projenin bir farkındalık projesi olduğunun altını çizdi ve KIP’ı yüksek olan soğutkanlara göre daha düşük değere sahip amonyak (NH3) ve karbondioksit (CO2) gibi alternatif / doğal soğutkanların farklı açılardan kıyasını kapsadığını ifade etti. Bu çıktıların hem yatırımcılar hem de sanayiciler için çok önemli sonuçlar içerdiğini vurguladı.

Aşan: “HFC’lerde kademeli azaltıma gidilecek ve kota uygulaması başlayacak”

 

 

 

Açılış konuşmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Danışmanı Zeynep Gökçen Aşan, “Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ve Alternatiflerine İlişkin Çalışmalar” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Aşan, 2016 yılında Kigali’de Montreal Protokolü’ne taraf olan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu ve bu kapsamda HFC kaynaklı sera etkisini 2050 yılına kadar yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Montreal Protokolü Kigali Değişikliği yanı sıra AB F-Gaz Yönetmeliği kapsamında da HFC’lerde kademeli azaltıma gideceğini ve kota uygulamasının başlayacağını belirtti. Aşan, bu azaltım takviminin gelişmekte olan ülkeler için verimli, ozon tabakasına zarar vermeyen, düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutma sistemlerine direkt geçiş için çok önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Kochova: “Soğutkanlar, insan kaynaklı sera etkisinin yaklaşık yüzde 15’inden sorumludur”

Aşan’ın sunumunun ardından, UNIDO Danışmanı Natasha Kochova, enerji verimliliğine odaklandığı “Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Enerji Verimliliğine Genel Bakış” başlıklı sunumunda çevre anlaşmaları, özellikle Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü’nün 28. Taraflar Toplantısında kabul edilen Kigali Değişikliği hakkında bilgi verdi. Kochova, klima ve soğutma sektörlerinin küresel elektrik enerjisi talebinde önemli ve artan bir yüzdeyi temsil ettiğini belirtti.

 

 

 

Küresel sera gazı emisyonları hakkında da bilgi veren Kochova, “Soğutkanlar, insan kaynaklı sera etkisinin yaklaşık yüzde 15’inden sorumludur. 2015 yılında, AB dünya sera gazı emisyonlarının yüzde 10’undan sorumluydu, bu haliyle kişi başına düşen emisyon oranının en düşük olduğu gelişmiş ekonomilerden biridir” diye konuştu. Kochova, ekipman üreticilerinin, düşük KIP’lı soğutkan kullanan, Kigali Değişikliği’ne ve HFC’lerin hızla azaltılması gibi diğer bölgesel mevzuata uygun olarak yeni ürünleri üretmek için çok çalıştıklarını ifade etti. Kochova enerji verimliliği ile ilgili dikkate alınması gereken yöntemler hakkında, “Günümüzde düşük KIP’lı alternatif soğutma sistemleri gelişimini sürdürmektedir. Bu ise bazı sistemlerin yeniden tasarımını ve farklı ekipmanların üretimini gerektirebilir. Tabii bunları gerçekleştirmek için yatırım gereklidir. Yatırım yapmaya istekli olmaya ve bu konuda iyi hazırlanmış bir plana ihtiyaç vardır.” dedi.

Aslantaş: “Proje, yeni nesil soğutkanlara geçişte teşvik edici bir güç olacak”

Demonstrasyon Projesi hakkında detaylı bilgi veren Proje Koordinatörü Kıvanç Aslantaş, projenin nedenleri ve beklenen sonuçları konusuna açıklık getirdi. Aslantaş, Montreal Protokolü yükümlülüklerini yerine getirmek için hidrokloroflorokarbon (HCFC) soğutkanların kullanımının Türkiye Cumhuriyeti tarafından sınırlandırıldığına değindi. Bu kapsamda HCFC’lerin tüketimini, hesaplanan referans değerin yüzde 86’sına indirmeye yönelik çalışma yürütülmesi kararının alındığını belirtti. Bunun sonucu olarak, kullanıcıları ve tedarikçileri bilgilendirmenin ve farkındalığı artırmanın önemli olduğunun altını çizdi. Demonstrasyon Projesi kapsamında da hem bu farkındalığın artırılacağını hem de pilot uygulamalarla önemli verilerin elde edileceğini bildirdi. Aslantaş, proje kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul’da bulunan tesisleri alternatif soğutkanlarla başarılı bir şekilde dönüştürmeyi öngördüklerini belirtti. Böylece pilot uygulamalarla bu üç ilde mevcut sistemlerin daha düşük KIP değerine sahip yeni nesil soğutkanlara dönüştürülmesinin teşvik edici bir güç olacağını ifade etti. 

 

 

Demonstrasyon Projesi UNIDO Ulusal Danışmanı Barış Uçaner adına “Dönüşüm Projelerinde İdari ve Teknik Gereksinimler” başlıklı sunumu Proje Koordinatörü Kıvanç Aslantaş gerçekleştirdi. Aslantaş, UNIDO’nun HCFC Sonlandırma Yönetim Planı (HPMP) altındaki bileşenlerden biri olan bu projenin uygulanması için teknik ve idari detayların altını çizdi. Mevcut sistemin düşük KIP değerine sahip enerji verimli bir soğutkan ile dönüşümünün sağlanabilmesinin ve dönüşüm sonrası ölçümlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin gerçekleşmesi açısından izlenebilir olmasının önemine dikkat çekti.

Tekcan: “Proje kapsamında Sarıyer Market’te gerçekleştirdikleri dönüşüm projesiyle %49,83 enerji tasarrufu sağlandı”

Aslantaş’ın ardından Envoytec Genel Müdürü Yener Tekcan “Sarıyer Market R22/R448A ile R404A/R452A Dönüşümü ve Enerji Analizi” konusunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. Tekcan, gıda perakendecilerinin kullanmış olduğu yüksek KIP değerine sahip soğutkanların toplam miktarı göz önüne alındığında ciddi rakamların ortaya çıktığını belirtti. Buna istinaden Envoytec’in SOSİAD ile Demonstrasyon Projesi kapsamında birlikte hareket ettiğini, üç marketin dönüşümünü gerçekleştirdikten sonra elde edilen enerji tasarrufunun dikkate alınmaya değer olduğunu açıkladı.

 

 

 

Eski sistemin 2 ay boyunca ölçümlendiğini ve ölçümler sonunda günlük ortalama enerji sarfiyatının 389 kWh olarak tespit edildiğini belirtti. Yeni nesil soğutkanlar ile 37 günde toplam enerji sarfiyatının ise 195 kWh olduğunun altını çizen Tekcan, Sarıyer Market’te gerçekleştirdikleri dönüşüm projesiyle %49,83 enerji tasarrufu sağlandığının altını çizdi. Böyle bir değeri gördükten sonra dönüşümden kaçınmamak gerektiğini, tam aksine buna yatırım yapmanın önemli olduğunu vurgulayan Tekcan, pilot projelerden biri olan Sarıyer Market’te 13 yıldır çalışan mevcut yüksek KIP’lı sistemin, yeni nesil merkezi sistem ile değiştirilerek büyük ölçüde enerji verimli hale geldiğini ve olumlu geri dönüşler almaya başladıklarını ifade etti.

Yücel: “R1233zd ile çalışan yeni nesil soğutma kompresörüyle 17.691 ton karbondioksit salım tasarrufu sağladık”

Tekcan’ın ardından, Trane İş Geliştirme ve Satış Müdürü Ersin Yücel, “Eti Soda R1233zd Proses Chiller Uygulaması” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Ingersoll Holding bünyesinde 2030 yılına kadar kendi ürünlerinden kaynaklı küresel ısınmanın olumsuz etkisini yüzde 50 azaltacaklarını ve bunun için 500 milyon USD harcamayı hedeflediklerini belirtti. Yücel bu minvalde, havalimanı, endüstriyel tesis, otel ve hastane gibi yapılarda kullanılabilen, R1233zd ile çalışan yeni nesil soğutma kompresörüyle uzun ömürlü kullanım sunan ve enerji verimliliği yüksek, her açıdan düşük karbondioksit emisyonuna sahip bir ürüne sahip olduklarını belirtti. SOSİAD (Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği), iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (KIP) Sahip Soğutkanların Teşvik Edilmesi İçin Tanıtım ve Pilot Faaliyetler” başlıklı UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü) Demonstrasyon Projesi kapsamında ilk tematik toplantısını, 5 Kasım Salı günü İzmir Swiss Otel Büyük Efes’te öğrenciler, akademisyenler, üreticiler, son kullanıcılar, satış sonrası hizmet firmaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

 

 

 

Yücel, sözlerine şöyle devam etti: “Eti Soda projesinde 2 adet 5.000 kW soğutma kapasitesine sahip cihaz kullanıldı. Enerji verimliliği açısından bu sistem ile geleneksel sistemin karşılaştırmalı analizi yapıldı. Analiz sonuçlarına göre, yılda yaklaşık 120.000 Euro elektrik tasarrufu sağlandığı tespit edildi. Bu seçim, Eti Soda’ya yıllık 648 ton CO2 emisyonu tasarrufu sağladı. Bir santrifüj kompresörün ömrü ortalama 25 sene olduğu düşünülürse, sadece elektrik tasarrufundan 16.200 ton CO2 emisyonunda azaltım sağlanıyor. Yeni nesil soğutkan kullanımı sayesinde, cihazın çalışma ömrü boyunca karbon salım tasarrufu 1.491 ton sağlıyor. Böylece toplamda 17.691 ton karbondioksit salım tasarrufu sağlanmış oluyor.”

Kaymak: “İmalat maliyetlerimiz düştü, yatırımcılar hem ekonomi hem de enerji tasarrufu açısından memnun”

 

 

 

Erkasis Genel Müdürü Erçin Kaymak, “Amonyak / Karbondioksit Kaskad Soğutma Sistemlerinin İncelenmesi” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kaymak, kaskad (kademeli) soğutma sisteminin uygulanmasının avantajlarından ve örnek bir uygulamadan bahsetti. Kaymak, “Genelde çok büyük soğutma kapasitesi ihtiyacı olan sektörlere hizmet veren bir firmayız. Soğutma sistem uygulamalarında donanımların çok ağır olmasından dolayı borulama işlemlerini hep sahada gerçekleştiriyorduk. Bunlar hem enerji sarfiyatının hem de üretim ile işçilik maliyetlerinin artmasına sebep olan etmenlerdi. Fakat uygulama projesinde farklı bir seçim yaptık. Çünkü maliyetler yükseldikçe, özellikle nispeten düşük soğutma kapasiteli sistem ihtiyacı olan firmalar geleneksel soğutkanlara sahip sistemleri tercih ediyordu. Karbondioksit kullanımı ile aynı kapasitedeki tesislerin donanımında küçülme sağladı ve özellikle dondurma soğuk hava depoları, şok odaları gibi donmuş muhafaza ihtiyacı olan firmalara hem elektrik tasarrufu anlamında hem de konstrüksiyon anlamında çok büyük avantaj sundu. Aynı kapasitede karbondioksit kompresörü kullandığımız bir tesiste, karbondioksit kompresörünün boyutları yaklaşık 1/5 oranında küçülmektedir. Aynı kapasitedeki bir tesiste R134a boru çapları ile amonyak ve karbondioksit sistemi boru çapları arasında ciddi farklar olduğunu görüyoruz. Projede bu avantajlar imalat maliyetlerimizi daha düşürüyor ve yatırımcılar için hem fiyat hem de enerji tasarrufu açısından daha kabul edilebilir hale geliyoruz” dedi.

İsa: “Unilever Algida pilot projemizin 10 aylık işletme enerji sarfiyatı verileri dikkat çekici”

 

     

 

      Kaymak’ın sunumunun ardından Teknik Ekip Lideri Dr. Kadir İsa “Dönüşüm Projelerinin Yaşam

      Döngüsü İklim Performansı (LCCP) İncelemesi” başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi.

      HVACR sistemlerinin küresel ısınmaya etkilerini ifade edenYaşam Döngüsü İklim Performansı

      (LCCP) konusuna değinen İsa, soğutkanların kullanım ömrü boyunca küresel ısınmaya sebep

      olmalarının doğrudan, üretim ve enerji tüketimi sürecinden kaynaklanan dolaylı emisyonların

      önemine dikkat çekti. Küresel ısınma potansiyeli düşük soğutkanlardan karbondioksit ve

      amonyağın bu anlamda önemli bir rolü olduğuna değindi.

      İsa, İzmir Unilever Algida karbondioksit/amonyak (CO2/NH3) kaskad sisteminin 10 aylık

      işletme enerji verilerine LCCP açısından bakıldığında enerji verimliliği yüksek, işletme maliyeti

      ve KIP değeri düşük bir sistem olarak karşımıza çıktığını belirtti.

  

     Soru-cevap kısmının ardından tüm proje ekibi Kıvanç Aslantaş, Kadir İsa, Kemal Öz,

     Engin Sökmen, Furkan Göl ve Sıla Dinç tüm katılımcıları selamlamasıyla öğle yemeğine geçildi.

     Öğleden sonraki bölümde katılımcılarla birlikte İzmir Unilever Algida Tesisi ziyaret edildi.

     Proje kapsamında tesiste uygulanan karbondioksit/amonyak (CO2/NH3) kaskad soğutma

     sistemi hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

 
     Bir sonraki tematik toplantı, 26 Kasım JW Marriot Ankara’da ve son toplantı ise

     17 Aralık 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenecek.

     

 

 

    

Saygı ve Minnetle Anıyoruz

 

 

 

 

 

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun.

 

 

 

 

 

 

SOSİAD Geleneksel Soğutmacılar Yemeği Yoğun Katılımla Düzenlendi

 

SOSİAD-Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği Geleneksel Soğutmacılar Yemeği, ISK-SODEX İstanbul Fuarı kapsamında 4 Ekim Cuma günü Tüyap Palas Otel’de düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları, sektörel basın ve soğutma sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği yemeğin açılış konuşmasını yapan SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Can, “Geleneksel Soğutmacılar Yemeğine katılımlarından dolayı İSİB Başkanı Mehmet Şanal, ISKAV Başkanı Taner Yönet, İSKİD Başkanı Ozan Atasoy, MMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Akçakaya, DOSİDER Genel Koordinatörü Meftun Tüfekçioğlu, TÜYAK Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yangından Korunma Derneği adına Şengül Çiftçi, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros Utku, AREA Başkanı Marco Buoni ve yemeğin düzenlenmesine katkıda bulunan tüm sponsor firmalara teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. Can’ın ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş konuşmasında, “Derneğimizin geleneksel hale getirdiği ISK-SODEX Fuar yemeğimize hoş geldiniz. Aramızda Sayın AREA Başkanı Marco Buoni yer alıyor. Kendisine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Türkiye’nin en büyük ve dünyanın da sayılı fuarlarından olan ISK-SODEX, sektörümüzün en büyük fuarı. İklimlendirme sektörü, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarıyla geniş ve örgütlü bir sektör. Birlik ve beraberliğin göstergesi olan ISK-SODEX Fuarı da sektörümüzün tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Bu birlik ve beraberliğin daim olmasını dilerim. Fuarda bu sene yaklaşık 45 bin metrekare alan satıldı. Geçen seneye oranla bu rakamı artırmış bulunuyoruz. Geçen sene fuarımız ilk kez TÜYAP’ta düzenlendi, bazı dezavantajlar olacağını düşünmüştük ama sandığımız gibi olmadı, çok iyi geçti. Bu seneki fuar ise geçen seneye göre yabancı ziyaretçilerle ve yaklaşık 150 alım heyetiyle çok daha verimli geçti, B2B görüşmelerle sektör firmalarımıza katkılar sunuldu. SOSİAD olarak ISK-SODEX Fuarı’na çok önem veriyoruz, geleneksel hale getirdiğimiz Soğutmacılar Yemeği de, fuara verdiğimiz önemin bir göstergesi. Bu yemek, birlik ve beraberliğimizin daim olması için atılmış bir adım, devamı da gelecek” dedi. SOSİAD’ın projelerinden de bahseden Karakuş, “Fuarın ikinci günü Avrupa ve Türkiye’deki gelişmelerle ilgili F-Gaz Seminerimizi gerçekleştirdik. Sayın Marco Buoni de seminerde ‘F-Gaz Yönetmeliği Uygulamalarında Zorluklar ve Fırsatlar’ başlıklı bir sunum yaptı. Bir diğer projemiz olan Real Alternatives 4LIFE projesinde alternatif soğutucu akışkanların yaygınlaşması doğrultusunda 2019 yılının Mart ayında Friterm Akademi’de eğitimcilerin eğitimi programını gerçekleştirdik. Daha öncesinde sektörden uzman mühendislerimizi yurtdışına gönderdik ve bu eğitimi vermeleri için gerekli sertifikalarını aldılar. Bir başka projemiz Demonstrasyon projesi; düşük küresel ısınma potansiyeli olan alternatif soğutucu akışkanların, yüksek küresel ısınma potansiyeli olan alternatif soğutucu akışkanlara göre kıyasını gösteren bir farkındalık projesi. Bununla ilgili pilot uygulamalar için üç bölge belirledik ve çıktılarını daha sonra yapacağımız seminerlerde anlatacağız. SOSİAD olarak ayrıca, meslek liselerine gerektiği önemin verilmediği, oysa teknik eğitim veren bu okulların ülke sanayisi, ekonomisi ve gelişmişlik düzeyi üzerinde oldukça kritik bir önem taşıdığı düşüncesi ile ‘Meslek Lisesi, Memleket Meselesi’ adlı bir sosyal sorumluluk projesi başlattık. Bu projeyle, tesisat teknolojisi bölümünün farkındalığının oluşturulmasını, tercih edilebilir ve sürdürülebilir olmasını amaçladık. Ayrıca vakfımız ve diğer STK’larla birlikte İSMEK ile bir protokol imzalayarak İSMEK İklimlendirme Okulu’nu açtık ve eğitim faaliyetlerimizi devam ettirdik. Basın Komisyonumuzun da bazı çalışmaları mevcut; derneğimiz bir e-bülten çıkarıyor, bu çalışmaları Basın Komisyonumuz takip ediyor. Aynı zamanda futbol ve tavla turnuvamızla üyelerimizle bağımızı pekiştiriyoruz” dedi ve yemeğin düzenlenmesi için katkı sunan sektör firmalarına teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Davetliler yemekte, canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

 

Yemeğe sponsor olan firmalar:

Akgün Soğutma, Alemdar Soğutma, Birol Soğutma, Cantaş, Cantek, CFM Soğutma, Çetinel, Çil Teknik, Danfoss, Frigoduman, Frigoterm, Friterm, HCS Soğutma, İmamoğlu, İstanbul Teknik Soğutma, Karyer, Sarbuz, Star Alüminyum, Şark Soğutma, Şenol Soğutma, Tura Soğutma, Yüksel Teknik.

 

 

SOSİAD, “Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları Semineri” Düzenledi

 

SOSİAD- Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği, ISK-SODEX İstanbul 2019 kapsamında 3 Ekim 2019 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Karadeniz Salonu’nda “Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları Semineri” düzenledi. Seminerin açılış konuşmasını yapan SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş “Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik, 2018 yılının Ocak ayında yayımlandı. Bu konuyla ilgili ilk seminerimizi geçen sene Eylül ayında düzenlemiştik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Bugün ise ikinci seminerimizi düzenliyoruz. Bu seminerimizde değerli konuşmacılarımız, küresel ısınma potansiyeli düşük alternatif soğutucu akışkan gazlarla ilgili bilgiler aktaracak. Faydalı bir seminer olmasını diliyorum” dedi.


Karakuş’un ardından T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Onur Orhan ‘Türkiye’de F-Gaz Yönetmeliği ve Güncel Gelişmeler’ başlıklı bir sunum yaptı. Sunumunda F-Gazlar hakkında bilgi veren Orhan, “Florlu gazlar (F-Gaz) endüstriyel soğutma uygulamaları, iklimlendirme sistemleri, yalıtım ürünleri, yangın söndürücüler gibi değişik sektör ve uygulamalarda kullanılan kimyasallardır. 1990’larda ozon tabakasını tahrip eden ve birçok uygulamada yaygın olarak kullanılan ve Montreal Protokolü ile kullanım dışı bırakılan kloroflorokarbon (CFC) ile hidrokloroflorokarbonların (HCFC) yerini almışlardır” dedi. Orhan, Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin amacı hakkında şunları söyledi: “Yönetmeliğin amacı, florlu sera gazlarından kaynaklanan emisyonları kontrol altına almak ve ülkemizin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolünde listelenen florlu sera gazları ile florlu sera gazı içeren ürün veya ekipmanın kullanımına dair usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır: Florlu sera gazlarının atmosfere salınması, Bakanlığa kayıtlı olmayan gerçek veya tüzel kişilere satılması, köpük ürününde veya cihaz köpük yalıtımında şişirme ajanı olarak kullanılanlar haricinde ürün veya ekipman içerisinde geri kazanım işlemi yapılmadan bertaraf tesislerine kabul edilmesi yasaktır. Ürün veya ekipman ve basınçlı kap 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslara göre etiketlenir. Ürün veya ekipman ve basınçlı kabın etiketi; ‘Florlu sera gazlarını içermektedir’ ifadesini, Florlu Sera Gazlarının Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan endüstriyel veya kimyasal adını ve kg olarak miktarını, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren florlu sera gazının CO2 eşdeğeri cinsinden miktarını içermelidir.”


Orhan’ın ardından SOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış Uçaner, ‘AB, F-Gaz Yönetmeliğine Göre AB'ne Ürün ve Hizmet İhraç Eden Firmaları Bekleyen Süreçler’ başlıklı sunumunda şu bilgileri verdi: “F-GAS 517/2014 AB Yönetmeliği AB’ye üye ülkelere; sızıntı kontrolleri, etiketleme, kayıt tutma ve raporlama, eğitim ve sertifikasyon, geri kazanım ve atık yönetimi, piyasaya sürme yasakları ve kullanım sınırlamaları getiriyor. 517/2014 sayılı AB Revize Yönetmeliğinde RAC&HP sektörüne çeşitli tarihlerde sınırlamalar ve yasaklar getirildi. Türkiye’nin uyum süreci sonrasında söz konusu yasakların tarih farklılığı ile ülkemizde yayımlanması, planlanan yönetmelikte yer alması bekleniyor. AB 517/2014 Revize Yönetmeliğindeki yasaklar; HFC’lerin piyasaya sürülmesine ilişkin yasaklar ve kullanım kontrolleri şeklinde ikiye ayrılabilir. AB Yönetmeliğine göre 1 Ocak 2017’den itibaren AB’de faaliyet gösteren firmaların florlu sera gazı içeren ürünlerin ithalatını yapabilmeleri için ürünlerin içerdiği toplam florlu sera gazının küresel ısınma potansiyelinin (GWP) karbondioksit ton eşdeğeri kadar kotaya sahip olmaları gerekmektedir. AB’de faaliyet gösteren ithalatçı firmanın AB’nin ilgili portalına (F-gas portal) kayıt olma zorunluluğu vardır. İthalat için daha önceden hak edilmiş bir kotasının olması veya ihtiyaç duyduğu kotayı kota sahiplerinden satın alması gerekmektedir. Gerekli kota miktarının tespiti için ürünlerin içerdiği toplam florlu sera gazının küresel ısınma potansiyelinin karbondioksit eşdeğeri hesaplanır. İthalatçı firma florlu sera gazı içeren cihazı devreye alması veya pazara sürebilmesi için, cihazına florlu sera gazı içerdiğinin ve miktarı ile karbondioksit eşdeğerinin yazılı olduğu bir etiketleme yapması gerekir. Ayrıca bu bilgiler cihazın kullanım kılavuzunda da yer almalıdır. AB’ye satışı (ihracatı) yapılan florlu sera gazı içeren cihazların ithalat sonrası devreye alınması veya servisi için AB’de hizmet sağlayacak firmanın veya ilgili ülkedeki taşeron çalışanın, AB’de geçerli F-Gas sertifikası olması zorunluluğu mevcuttur.”


Seminerin ikinci oturumunda AREA Başkanı Marco Buoni, AREA hakkında bilgi vererek başladığı “F-Gaz Yönetmeliği Uygulamalarında Zorluklar ve Fırsatlar” başlıklı sunumunda, “1988’de Belçika’da kurulan Air Conditioning and Refrigeration European Association (AREA), ulusal soğutma, klima ve ısı pompası (RACHP) dernekleri, müteahhitleri ve teknisyen/mühendislerini temsil eden bir Avrupa konfederasyonu ve 22 Avrupa ülkesinden 26 ulusal derneğin sesidir” dedi. Karşımızda birçok sorun olduğunu ve bunları çözmemiz gerektiğini vurgulayan Buoni, “Herkes HFC kullanımını azaltmak zorunda kalacak. Bunun için alternatif soğutucu akışkanlar kullanıyoruz. R448 ve R449 soğutucu akışkanları tekrar kullanmaya başladık. Zehirli ve yanıcı bir gaz olan amonyağı da kullanıyoruz. Bu soğutucu akışkanların hepsini mutlaka iyi eğitilmiş kişilerin kullanması gerekiyor. Bu açıdan baktığımızda eğitime daha fazla ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Biz AREA olarak ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Çünkü teknisyenlerin eğitim alması ve sertifika sahibi olması gerekiyor” diye konuştu. Buoni, yasadışı soğutucu kullanımının olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ne yazık ki yasadışı soğutucu kullanımı ve üretimi var. Bu yasadışı soğutucuları sertifikası olmayan teknisyenler kullanıyor ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tehlikeli olan da bu. Çünkü sistemin kötü çalışmasını bir yana bırakalım sistem yanabilir ve bu ciddi kazalara hatta ölüme bile sebep olabilir. Bunun olmasını asla istemeyiz. Çünkü bir kaza bile tüm pazarı mahvedebilir. AREA olarak kaçak gazların kullanımını engellemeye çalışıyoruz. Tüm bunları tespit edebilmemiz için sistemlerimiz mevcut, işte bu sebeple sertifikalı teknisyen konusu çok önemli. Tabii bunun yanında doğru ekipman kullanımını da unutmamak gerek. Teknisyenlerimizin kullandığı sızıntı detektörleri gibi cihazların muhakkak kaliteli olması gerekiyor. Asıl hedefimiz, küresel ısınmayı, atmosferdeki zehirli gazları azaltmak. İklim değişikliğiyle karşı karşıya olduğumuz gerçeğini unutmamalıyız.”


Buoni’nin ardından Proje Danışmanı Dr. Kadir İsa REAL Alternatives 4 LIFE Projesi hakkında şu bilgileri verdi: “Real Alternatives 4 LIFE Projesinin süreci SOSİAD’ın Air Conditioning and Refrigeration European Association-AREA’ya üye olmasıyla başladı. 2016 yılının Mayıs ayında Dublin’de yapılan AREA Genel Kurul toplantısında SOSİAD’ın üyeliği oy birliği ile kabul edildi. AREA’ya üye olduktan sonra yaptığımız görüşmeler sayesinde Real Alternatives 4 LIFE Projesi’nde sosyal ortak olarak yer almak istediğimizi belirttik. Onlar da Türkiye’nin projede yer almasına sıcak baktı. Soğutucu akışkan emisyonları, alternatifler ve kaçaklar, düşük GWP’li soğutucu akışkanlar için karma eğitim programı olan REAL Alternatives 4 LIFE Projesinde amaç; proje ortağı ve proje sosyal ortağı ülkelerdeki teknisyenlerin bilgi seviyelerinin artırılması, AB genelinde bu alandaki beceri tutarsızlıklarını ele almak, ekipman işletmecisinin ve distribütörünün emniyet, güvenilirlik, kontrol altına alma, verimlilik ve standartların getirdiği kısıtlamalar konusundaki endişelerini gidermek, F-Gaz Yönetmeliği uygulamalarının ve düşük GWP alternatiflerine geçişin desteklenmesidir. REAL Alternatives 4 LIFE Projesi, 15 Haziran 2017’de başladı ve 14 Haziran 2020’de sona erecek.”


Seminerin son konuşmacısı SOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Demonstrasyon Projesi Koordinatörü Kıvanç Aslantaş ise Demonstrasyon Projesi ile ilgili, “SOSİAD olarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren ve bir UNIDO projesi olan Demonstrasyon projesinin çalışmalarına Mayıs ayında başladık. Çalışma, belirlenen üç ayrı ticari soğutma sisteminde mevcut soğutucu akışkanın çevre dostu alternatifi ile değiştirilerek sonuçlarının yapılan test ve ölçümlerle değerlendirilmesi, son kullanıcılar ve sektörle etkin biçimde paylaşılması olarak özetlenebilir. Pilot uygulamalar için İzmir’de bir adet endüstriyel soğutma tesisi, Ankara’da bir adet proses chiller uygulaması ve İstanbul’da üç adet gıda perakende market uygulaması olmak üzere üç bölge belirledik. Proje için gerçekleştirilecek tematik toplantıların tarihlerini de belirledik. Buna göre tematik toplantıların ilki 5 Kasım 2019 tarihinde Swissotel Büyük Efes İzmir’de, ikincisi 26 Kasım 2019 tarihinde JW Marriot Ankara’da, son toplantı ise 17 Aralık 2019’da Fairmont Quasar İstanbul’da yapılacak” dedi. Seminer soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

 

 

Geleneksel Tavla Turnuvamızın 2019 Yılı Şampiyonu Belli Oldu.

 

Üyelerimiz arasında sosyal ilişkileri geliştirmek, iletişimi arttırmak amacıyla düzenlediğimiz geleneksel tavla turnuvamız 12.10.2019 Cumartesi günü Huqqa'da kahvaltı sonrası yapıldı. 13 üyemizin katıldığı büyük çekişme içinde geçen turnuvanın finalinde Turgay KARAKUŞ’u yenen Yüksel TURGUT şampiyon oldu. Şampiyona kupasını Yönetim Kurulu Başkanımız Turgay KARAKUŞ verdi. Kendisini tebrik ederiz.

 

 

Turnuvaya katılan üyelerimiz
Akın YURTSEVER – Eyüp ÇİL - Gökhan KARGI – Hayati CAN – Melik DEMİRCİ - Metin DURUK – Mustafa DEMİRCİ – Öztürker SEÇKİN - Şenol KAĞITÇI – Tolga BAKMAZ – Turgay KARAKUŞ – Yusuf DADAŞOĞLU - Yüksel TURGUT

 

Turnuvadan fotoğraflar için tıklayınız.

 

 

 

AREA Sonbahar Genel Kurulu ve 2025 Vizyon Lansmanı Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.

 

 

 

AREA Sonbahar Genel Kurulu ve 2025 Vizyon Lansmanı Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapıldı.


10-11 Ekim 2019’da 22 Ülkeden toplam 32 delegenin katılımı ile gerçekleşen ve 2 günlük toplantılarda Türkiye SOSIAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Barış UÇANER ve Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç ASLANTAŞ tarafından temsil edildi.


AREA’nın 2025 Vizyon Lansmanı’nda Avrupa Birliği’nin F-Gaz Yönetmeliği çerçevesinde aldığı kararların önemine dikkat çekildi ve HVAC-R sektöründeki sertifikasyon konusunun önümüzdeki dönemde ne kadar önem kazanacağının üzerinde özellikle duruldu.


Genel Kurul ve çalışma gruplarının sonuç toplantılarının gerçekleştiği 2. günde ise Türkiye Delegeleri Avrupa Parlementosu’nda Kasım ayı içerisinde yapılacak F-Gaz Yönetmeliği tavsiye görüşmelerine katılım için davet edildi.

 

 

 

 

 

 

Protect your business - buy refrigerants from safe sources!

 

AREA, ASERCOM, EFCTC ve EPEE işbirliği ile hazırlanan ve SOSİAD tarafından Türkçe'ye kazandırılan "Protect your business - buy refrigerants from safe sources!" isimli dokümanı sektörümüze sunarız.

 

Protect your business - buy refrigerants from safe sources 

 

 

 

 

 

ISK-SODEX 2019 FUARI

 

02-05 Ekim 2019 tarihlerinde Tüyap Fuar Merkezinde düzenlenecek ISK-SODEX 2019 Fuarı’nda tüm üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi 10-12. Salon Fuaye F-22 nolu standımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız.

 

ISK-SODEX 2019 Fuarına katılan üyelerimizin salon ve stant numaraları için tıklayınız.

 

Üyelerimizin stantlarından görüntüler için tıklayınız

 

 

 

Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları Seminerine Geri Sayım Başladı

 

 

 

Avrupa ve Türkiye’de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Uygulamaları Semineri, AREA Başkanı Sayın Marco Buoni’nin katılımıyla 3 Ekim Salı Günü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Karadeniz Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

 


Seminer Programı:
12:30 -13:00 – Kayıt
13:00 - 13:15 – Açılış konuşmaları
13:15 - 13.45 - Türkiye’de F-Gaz Yönetmeliği ve güncel gelişmeler (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sunumu)
13:45 - 14:45 - AB, F-Gaz Yönetmeliğine göre AB’ne ürün ve hizmet ihraç eden firmaları bekleyen süreçler (Barış UÇANER)
14:45 - 15.00 - Çay kahve arası
15.00 - 15:45 – F-Gaz Yönetmeliği Uygulamalarında Zorluklar ve Fırsatlar (Marco Buoni)
15:45 - 16:30 - Alternatif akışkanlar (Demonstrasyon Projesi) ve REAL Alternatives 4 LIFE Projesi (Kıvanç ASLANTAŞ / Dr. Kadir İSA)
16:30 - 17:00 - Değerlendirme ve sonuç (Soru Cevap)

 

 

 

 

Demonstrasyon Projesi İkinci İlerleme Raporu UNIDO’ya sunulmak üzere Hazırlandı

 

Türkiye Cumhuriyeti’nde Düşük Küresel Isınma Potansiyeline (GWP) Sahip Soğutkanlarının Teşvik Edilmesi İçin Pilot Çalışmaları da İçeren Demonstrasyon Projesi’nin 2. İlerleme Raporu Natasha Kochova’nın katılımıyla gerçekleşen iki günlük çalıştayla tamamlandı. Raporda, projenin başlangıcı itibariyle günümüze kadarki süreçte gerçekleştirilen faaliyetler özetlendi. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ile Soğutma Sanayii İş Adamları Derneği (SOSİAD) arasında imzalanan, UNIDO’nun 120632 no’lu proje protokolü çerçevesinde gerçekleşecek çalışmalar hakkında belirlenen adımlara yer verildi.


Proje koordinatörü Kıvanç Aslantaş’ın başkanlığında CVK Bosphorus Otel’de gerçekleşen ilk günkü toplantının ardından saha ziyaretleri yapıldı. İstanbul’daki üç pilot uygulamayı gerçekleştiren Envoytec’in Genel Müdürü Yener Tekcan da proje ekibine eşlik etti. Teknik Ekip Lideri Dr. Kadir İsa, SOSİAD Dernek Müdürü Kemal Öz, Engin Sökmen, Sıla Dinç, Furkan Göl ve Natasha Kochova’nın da katılımıyla Sarıyer Market Ferahevler Şubesi’ndeki saha ziyaretinin ardından Sarıyer Market Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Korkmaz ile de görüşüldü. İkinci gün AND Plaza Workinton’da yapılan toplantıya projeye destek olan firmalardan Erkasis Soğutma ve Etix Events de katılım sağladı. Çalışmalar sırasında Dr. Kadir İsa projenin amacına uygun olarak mevcut sistemlerin dönüşüm sonrası ön değerlendirmesi enerji verimliliği açısından yapılacağını ve düşük GWP’li bir alternatife dönüştürülmesi ile yeni sistemin iklim etki analizi ve yaşam döngüsü analizi de irdeleneceğini belirterek yapılacak olan etkinliklerde katılımcılarla bunların karşılıklı olarak değerlendirileceğini de ekledi.


Türkiye Hükümeti’nin, HCFC-22 içeren yeni cihaz ve sistemlerin ithalatı ve kurulumuna yasak koyma kararlılığı vurgulandı. Demonstrasyon Projesi, ülkede Küresel Isınma Potansiyeli yüksek gazların gezegeni tehdit eden riskleri karşısında, Düşük Küresel Isınma Potansiyeline sahip çevre dostu soğutkanların kullanımının yaygınlaşmasını teşvik edecek bir farkındalık yaratmaktır. Bunun için, belirlenen beş tesisten ikisinde enerji ölçüm ve analizlerinin yapılmasının yanı sıra mevcut üç tesisin soğutucu sistemlerindeki soğutkanın, çevre dostu alternatif soğutkanlar ile uzaktan izleme ve yeni nesil elektronik kontrol ve bunun gibi uygulamalarla başarılı bir şekilde dönüştürülmesi ve HCFC dışındaki yeni teknolojilerin dönüşüm sonrasındaki sonuçlarını ilgili kamuoyu ile düzenlenecek toplantılar aracılığı ile paylaşılması sağlanacak.


Proje kapsamında gerçekleşecek beş pilot uygulamanın sonuç verileri, üç etkinlik çerçevesinde kanaat önderleri ile sektör paydaşlarının yanı sıra son kullanıcılara da sunulacak. Demonstrasyon Projesi’nin saha uygulaması kısmının 3 ayrı şehirde toplam 5 tesiste yapılacak çalışmalarla tamamlanması planlanıyor.


- İstanbul’da 3 adet yerel perakende (Sarıyer Market Ferahevler & Etiler Şubesi, Çağrı Market Fikirtepe Şubesi) zincir mağazalarda R22 yerine alternatif soğutkan olarak R448A & R452A uygulaması
- İzmir’de mevcut (Unilever Kemalpaşa) 1 adet NH3 & CO2 kaskad uygulamasının sadece NH3 ile kullanılan bir sisitem ile karşılaştırılması
- Ankara’da mevcut (Eti Soda) 1 adet R1233zd proses chiller uygulamasının R134 kullanılan bir sistem ile karşılaştırılması


Demonstarsyon Projesi çerçevesinde SOSİAD Proje Ekibine saha uygulamaları konusunda Envoytec, Erkasis ve Trane firmaları tarafından destek sağlanmaktadır. Projenin pilot saha uygulaması faaliyetlerinin Eylül (2019) ayı sonuna kadar tamamlanması ve etkinlikler ile birlikte 31 Aralık 2019 tarihine kadar sonlandırılması planlanıyor.


Demonstrasyon Projesi’nin tamamlanmasıyla, temel olarak, HCFC-22 alternatifleri konusundaki farkındalığın artması ve hizmet sektörü paydaşlarının konuya daha fazla ilgisinin çekilmesi beklenmektedir.


5 Kasım, 26 Kasım ve 17 Aralık 2019 tarihlerinde sırasıyla İzmir, Ankara ve İstanbul'daki tematik toplantıların yanı sıra son kullanıcılarla birlikte tematik toplantılar yapılacak. Seminerler günün ilk yarısında 14:00'e kadar gerçekleştirilecek ve sonrasında pilot projeler için saha ziyareti gerçekleştirilecek.


Farkındalık yaratma sürecinin diğer adımları arasında, 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da ISK-SODEX fuarında, SOSİAD standındaki bilgilendirmeler, 3 Ekim günü öğleden sonra düzenlenecek F-Gaz Semineri sırasında ve 4 Ekim akşamı verilecek Soğutmacılar Yemeği’ndeki sunumlar, projeye ait mikro web sitesi ve elektronik periyodik bültenler, basın bültenleri ve tanıtım materyalleri bulunuyor.

 

 

 

Lütfen hesabınız için e-Posta adresi giriniz. Size bir doğrulama kodu gönderilecek. Doğrulama kodunu aldığınızda, hesabınız için yeni bir parola seçebileceksiniz.

Destekliyoruz

ÜYESİYİZ

       
Casino Bonus at bet365 uk