Resmi Gazete'de Yayımlanan Mevzuatlar

 

 

29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete-Mükerrer

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)
 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302)


30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

 

30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete-2. Mükerrer

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/6)

 

“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)

 

31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete-3. Mükerrer

2017/11170 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete-4. Mükerrer

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)

 

 

Casino Bonus at bet365 uk