Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Takip ve Geliştirme Komisyonu

Komisyonumuz , ilgili Bakanlıklar, STK, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla çevre bilincinin arttırılması ve soğutucu akışkanların çevreye olan zararlarının bertaraf edilmesi için ortak çalışmalarda bulunmak. Sektörü ilgilendiren kanun, tebliğ, yönetmelik vb. mevzuat konularında görüş bildirmek.

 

Üyelik sürecinde AREA ile ilişkileri yürütmek, koordine etmek, alt grup (task forces) çalışmalarında görev almak, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve SOSİAD bünyesinde yaygınlaştırmak. AREA çalışmalarında aşağıdaki görevleri yerine getirmek.

 

  • AREA ve üyesi derneklerin temsilcileri ile iletişim ve işbirliği hususunda işbirliği önerileri geliştirmek,
  • AB’deki ilgili mevzuat, yayın ve uygulamaların izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak,
  • AREA bünyesinde ortak geliştirilip yürütülebilecek projelere ilişkin önerilerde bulunmak,
  • Üyelerin gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yaygınlaştırma faaliyetleri için gerçekleştirilebilecek seminer, toplantı vb. konulara ilişkin öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Komisyonumuz 9 üyeden oluşmaktadır.

 

Vahe DAĞDEVİRENEL
Barış UÇANER
Kıvanç ASLANTAŞ
Buğra Alp BULDUR
Ahmet ULUDOĞAN
Atila DEMİR
Mehmet Fatih UZUNKÖK
Kadir İSA
Murat YILMAZ